konzultant kurzů soft skills

 
 

všechno je těžké, dokud se to nestane lehkým

 
 

intuice, talent a zkušenost jsou v manažerské práci výhodami, ne však plně postačujícími

 

>    

 

nastavení a přivedení k životu základních principů firemní kultury v rámci společnosti, oddělení, týmu, kanceláře. vytvoření transparentních zásad manažerské práce (předvídatelné chování, otevřená hra). zjištění efektivity
a standardů v běžných manažerských aktivitách (delegování, vedení porad, řešení konfliktů…). systémové sladění jazyka - manažer a pracovník si rozumí (nezbytná podmínka pro to, aby se dohodli). nastavení rolí manažera
a pracovníků - nikoliv přes funkce, ale přes kompetence (je takový, umí,  zvládá…).   doplnění  a   sdílení  nástrojů  (technik,  modelů,  postupů…)  využitelných a pomáhajících v každodenní praxi...

>    

 

leadership - role managera. time management. vztahy a komunikace. vedení a moderování porad. stress management. projektové řízení. vyjednávání. řešení konfliktů. prezentační dovednosti. mediální tréning.  práce
s myšlenkovou mapou...

2005-2008 konzultant, 2008-2013 senior konzultant a odborný manager společnosti extima cz

extima cz, s.r.o. - www.extima.eu    

 reference